Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Istraživanje o LGBTI populaciji u Evropskoj uniji

Agencija Evropske unije za osnovna prava (FRA) sprovodi drugi krug evropske ankete o LGBTI populaciji u Evropskoj uniji . Istraživanjem se traže odgovori od svih koji sebe smatraju LGBTI, koji su stariji od 15 godina i žive u Evropskoj uniji, Republici Srbiji ili Severnoj Makedoniji.

Istraživanje ima za cilj da se prikupe podaci o iskustvima diskriminacije i zločina iz mržnje ili uznemiravanja, kao i svakodnevnim životima, problemima i izazovima s kojima se suočavaju LGBTI osobe u poštovanju, zaštiti i promovisanju svojih prava, kako bi se došlo do saznanja da li se situacija za LGBTI osobe poboljšava - ili ne - širom Evropske unije.

Republika Srbija po prvi put ima pravo da učestvuje u ovakvoj vrsti istraživanja, imajući u vidu da je Odlukom Saveta za stabilizaciju i pridruživanje našoj državi 2018. g. odobren status posmatrača u Evropskoj agenciji za osnovna prava (FRA). Učešće Srbije kao posmatrača u radu ove Agencije važan je korak ka postepenom usklađivanju sa pravom EU u oblasti osnovnih prava. Posebno će doprineti razmeni najboljih praksi koje će olakšati napredak na konkretnim temeljnim pitanjima u skladu sa važećim standardima EU.

Istraživanje se sprovodi popunjavanjem online ankete, koja će biti otvorena najkasnije do 7. jula 2019. godine. Odgovori učesnika će biti obrađeni na anoniman način, kako bi se osigurala privatnost svih učesnika.

Rezultati istraživanja će biti uključeni u procenu napretka od strane Evropske komisije za 2020. godinu. Na ovaj način, podaci se mogu koristiti za procenu delotvornosti politika i mera za borbu protiv diskriminacije i viktimizacije. Oni će takođe pomoći u promovisanju LGBTI participacije u društvu. Rezultati će omogućiti poređenja i trendove između prvog i drugog istraživanja.

 

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.