Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Izabrane OCD za učešće u programima jačanja kapaciteta nosilaca pravosudnih funkcija

Na osnovu Javnog poziva organizacijama civilnog društva za učešće u programima jačanja kapaciteta nosilaca pravosudnih funkcija, Komisija sastavljena od predstavnika Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom donela je Odluku o izboru organizacija civilnog društva za učešće u programima jačanja kapaciteta nosilaca pravosudnih funkcija , koji se realizuju u okviru projekta „Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa“ zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske unije Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku.

Navedenom odlukom izabrano je 11 organizacija civilnog društva koje su podnele prijave na Javni poziv i ispunile postavljene formalne uslove i kriterijume.


Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.