Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštavaju zainteresovanu javnost da je objavljen izveštaj o nedavno sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine.

Javna rasprava trajala je od 23. jula do 14. avgusta 2015. godine.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.