Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Jačanjem kapaciteta omladinskih OCD do prevencije ekstremizma kod mladih

U petak, 22. novembra 2019. godine, u Beogradu održana je obuka na temu „Podrška prevenciji nasilnog ekstremizma i terorizma u Srbiji“ koju je organizovala Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije organizuje u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) - Misija u Srbiji.

Polaznici obuke bili su predstavnici organizacija civilnog društva usmerenih na rad sa mladima, koje su prepoznate kao ključni partneri za saradnju sa nadležnim institucijama u oblasti prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji mogu da odvedu u terorizam.

Oko 30 učesnika imalo je prilike da se kroz praktične primere i studije slučaja, kao i kroz otvoren dijalog sa ekspertima iz Ministarstva unutrašnjih poslova, informiše o samim pojmovima radikalizacije, nasilnog ekstremizma i terorizma kao i o potencijalnim rizicima u ovoj oblasti.

Potreba za realizacijom ove obuke proizašla je iz sve glasnijih upozorenja da su mladi najčešće glavna meta ekstremističkih organizacija za vrbovanje i mobilizaciju. Bez obzira na zemlju, veroispovest, socijalno poreklo ili nivo obrazovanja, mladi čine društvenu grupu koja je najranjivija u odnosu na nasilni ekstremizam. Sa druge strane, predstavnici mladih, aktivisti, volonteri i mladi stručnjaci često se efikasno angažuju u programima prevencije na lokalnom nivou, nastojeći da kroz vršnjačke edukacije podižu svest u svom okruženju o potencijalnim negativnim posledicama i opasnostima ekstremističkog ponašanja.

Kako bismo zaštitili mlade od svih negativnih efekata koje nasilni ektremizam i terorizam mogu imati, Kancelarija će i u narednom periodu, zajedno sa partnerima, nastaviti sa jačanjem kapaciteta omladinskih organizacija i nastojati da dopre do što šireg kruga mladih kroz stalan dijalog sa nadležnim institucijama.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.