Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Koliko lokalne samouprave ulažu u sprovođenje omladinske politike

Kako bi sagledali širu sliku o tome da li mladi mogu da razumeju lokalne budžete, koliko sredstava ide za aktivnosti i programe za mlade koje ne uključuje sport, kao i kako opštine troše sredstva namenjena za mlade, Fondacija Ana i Vlade Divac je sprovela analizu lokalnih bueta.

Istraživanje „Koliko lokalne samouprave ulažu u sprovođenje omladinske politike“ je realizovano u okviru Mreže omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske koju koordinira Fondacija Ana i Vlade Divac. Istraživanje je podržalo Ministarstvo omladine i sporta, a finansirano je od strane Evropske komisije.

Iako su značajni pomaci urađeni u procesu uspostavljanja kvalitetnog zakonodavnogi institucijalnog okvira na lokalu, što uključuje kancelarije za mlade, savete za mlade i akcione planove za mlade, ostaje i dalje otvoreno pitanje primene i korišćenja razvijene infrastrukture.

Istraživanje je predstavljeno predstavnicima institucija, omladinskim organizacijama i medijima 19. marta 2019. godine u Medija centru u Beogradu. To je ujedno bila i prilika da se pokrene javna debata i diskutuje o mogućim unapređenjima trenutne situacije na lokalu.

Rezulatate istraživanja pogledajte OVDE.

Analiza ukazuje da i dalje četvrtina opština uopšte ne izdvaja sredstva za programe, edukacije i podršku mladima, odnosno za aktivnosti koje ne sadrže sport i da se sredstva namenjena za Program Razvoj omladine i sporta, većinski troše na sport- čak 96,7%, dok se svega 3,3% izdvaja za sprovođenje omladinske politike.

Vrlo često nije najjasnije na koji način se troše i ova mala sredstva predviđena za sprovođenje omladinske politike. Prema podacima, 25% opština ne opredeljuje sredstva, za preko 21% opština ne postoje javno dostupni podaci a dok preko 25% opština sredstva većinski troše vankonkursno, odnosno na netrasparentan način.

Pozitivno je to što, i pored slabih kapaciteta lokalnih samouprava, ipak preko 28% njih sredstva troše putem javnih konkursa, kao i da postoje opštine koje su prepoznale neformalne grupe kao ciljnu grupu podrške što je veoma važno jer je upravo to najčešća forma udruživanja mladih.

Ipak i dalje se većinski podržavaju projektu vrednosti od 50 do 100 hiljada dinara, što ne obezbeđuje organizovanje dugotrajnijeg i kvalitetnijeg programa i usluga za mlade na lokalnom nivou. Međutim, ohrabruju primeri pojedinih opština koje izdvajaju više sredstava za sprovođenje omladinske politike jasnim definisanjem na koji način se planira realizacija sredstava ili organizovanjem javnih konkursa na transparentan način, uključivanjem nezavisnih eksperata u proces odabira projekata.

Ono što je jako važno da se pruži podrška lokalnim samoupravama da jasno odvoje sredstva namenjena za sport i za omladinsku politiku kao što je urađeno na nacionalnom nivou u okviru Ministarstva omladine i sporta.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.