Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Konačna Odluka o izboru kandidata za članstvo u Savetu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije objavljuje konačnu Odluku o izboru kandidata za člana i zamenika člana Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine.

Na osnovu rezultata primene kriterijuma iz Javnog poziva, Komisija je utvrdila da je najveći broj bodova od kandidata za člana Saveta ostvario Milan Antonijević, Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM), ukupno 315 bodova; dok je najveći broj bodova za zamenika člana Saveta ostvarila Kristina Todorović, Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM), ukupno 120 bodova.

Konačna odluka o izboru kandidata za članstvo u Savetu
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.