Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Konačni rezultati: izbor ekperata/ekspertkinja za GREVIO

Po isteku roka predviđenog za podnošenje prigovora, Komisija sastavljena od predstavnika Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i Ministarstva spoljnih poslova, objavljuje konačnu Odluku o predlogu nezavisnih eksperata/ekspertkinja za članstvo u Grupi eksperata pri Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici(Istanbulska konvencija) – GREVIO .

Izabrana kandidatkinja bića predložena za predstavnika Republike Srbije u svojstvu člana/članice Grupe eksperata pri Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) – GREVIO o čemu će se odlučivati na 6. sastanku Komiteta ugovornica Istanbulske konvencije planiranom za 1. i 2. april 2019. godine.

Konačna Odluka i konačna Rang lista, koja je sastavni deo Odluke, mogu se preuzeti u nastavku.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.