Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Konsultacije o NAP za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2019-2020.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost priprema noviNacionalni akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2019-2020 (NAP). Podršku ovom procesu pruža UN Women, u okviru projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, uz finansijsku podršku Evropske unije. Jedan od ciljeva ovog projekta jeste pružanje podrške Vladi Republike Srbije u efikasnoj primeni zakonodavstva Evropske unije o rodnoj ravnopravnosti i Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2016-2020.

Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period 2016-2020, zajedno sa pratećim Akcionim planom za period 2016-2018 usvojena je 2016. godine. Nakon tri godine primene strategijeiakcionog plana, urađena je evaluacija NAP-a i otpočet je proces izrade novog NAP-a za period 2019-2020.

Za izradu kvalitetog NAP-a neophodan je širok participativni i inkluzivni konsultativni proces, koji podrazumeva učešće državnih organa i institucija, nezavisnih i regulatornih tela, akademske zajednice, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, organizacija civilnog društva i svih drugih zainteresovanih strana.

Pozivamo vas da učestvujete na konsultativnimsastancimapovodom izrade Nacrta Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period 2019-2020, koji će biti održani prema sledećem rasporedu:

  • 5. mart 2019. godine, utorak – javne konsultacije u Novom Pazaru, u maloj sali Kulturnog centra, ul. Stevana Nemanje 2, sa početkom u 13 časova.
  • 6. mart 2019. godine, sreda – javne konsultacije u Nišu, u Gradskoj kući, ul.7. juli br. 2, sa početkom u 11 časova.
  • 11. mart 2019. godine, ponedeljak – javne konsultacije u Kragujevcu, Skupština grada Kragujevca, ul. Trg slobode 3, I sprat, sala 105, sa početkom u 11 časova.
  • 14. mart 2019. godine, četvrtak – javne konsultacije u Novom Sadu, Skupština grada Novog Sada, ul. Žarka Zrenjanina 2, sa početkom u 11 časova.
  • 15. mart 2019. godine, petak – javne konsultacije u Beogradu, Skupština grada Beograda, Dragoslava Jovanovića 2, sa početkom u 11 časova.

Molimo da svoj dolazak uz napomenu za koji skup se prijavljujete, potvrdite putem mejla na jelena.sekulic@unwomen.org

Nadajući se da ćete svojim učešćem, komentarima i sugestijama pružiti doprinos kvalitetu NAP-a, srdačno Vas pozdravljamo.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.