Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Konsultacije u vezi sa izmenom Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe

Ministarstvo pravde u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom sprovelo je u periodu od 22. maja do 30. juna 2017. godine konsultacije u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe.

U cilju obezbeđivanja širokog konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih aktera u javnu debatu, prva faza konsultativnog procesa obuhvatila je prikupljanje predloga i sugestija za identifikovanje ustavnih odredbi koje se odnose na pravosuđe, a koje je potrebno izmeniti, kao i dostavljanje konkretnih predloga za izmenu sa njihovim jasnim obrazloženjem. Ukupno 16 organizacija civilnog društva/mreža organizacija se odazvalo ovom pozivu i njihovi predlozi nalaze se u nastavku.

Ministarstvo pravde i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom organizovaće u narednom periodu i okrugli sto sa organizacijama civilnog društva na kome će se bliže razmatrati pristigli predlozi, a o čemu će organizacije biti blagovremeno obaveštene.

Pristigli predlozi organizacija:

Akademska mreža za vladavinu prava ROLAN

Centar za pravosudna istraživanja

Društvo sudija Srbije

Ekološki pokret Vrbasa

Evropski pokret u Srbiji

Esigurnost

Mreža organizacija za decu Srbije

Pokret slobodnih građana

Sindikat nezaposlenih

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije

Ženska platforma za razvoj Srbije

Transparentnost Srbija

Asocijacija pravosudnih savetnika Srbije

Kao što je u javnom pozivu bilo naznačeno, sadržaj predloženih izmena od strane organizacija civilnog društva se u celini objavljuje na internet prezentacijama Ministarstva pravde i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.