Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Nema dobrih zakonskih rešenja bez učešća civilnog društva i najšire javnosti

Društvo ne može napredovati i poboljšavati kvalitet života građana ukoliko se ne povežu državni i civilni sektor, ukoliko se ne stvori sinergija na zajedničkom zadatku, ukazao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na skupu koji je održan 9. aprila 2019. godine povodom javnih konsultacija o predlozima nacrta tri zakonska propisa iz oblasti zaštite životne sredine koji će uskoro krenuti u proceduru javne rasprave.

Ministarstvo zaštite životne sredine, zajedno sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Arhus centrom Novi Beograd, organizovalo je javnu konsultaciju o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i Nacrtu uredbe o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine.

„Nema dobrih zakonskih rešenja bez zvanične javne rasprave, bez učešća civilnog društva i najšire javnosti“, istakao je ministar Trivan ukazujući da je ovaj skup paradigma zajedničkog rada države i civilnog društva, koji moraju da razvijaju zajednički dijalog. Ministar je objasnio da je cilj ovakvih konsultacija informisanja i motivisanja javnosti, kako bi se pravovremeno uključila u proces usvajanja zakonskih rešenja u ekologiji.

„Ministarstvo zaštite životne sredine prepoznaje značaj i ulogu nevladinih organizacija kao društvene snage koja može da postiče unapređenje zaštite životne sredine novim idejama, ali i kao vid kontrole državnog mehanizma, i uticaja na donošenje odluka po pitanjima zaštite životne sredine“, naglasio je.

„Pozivam vas da nam se javljate, da razgovaramo o ovim i drugim značajnim temama iz oblasti zaštite životne sredine, ne samo ovih deset dana održavanja javnih konsultacija, nego i ostalih dana u godini. Ministarstvo je širom otvorilo vrata civilnom sektoru, i hoćemo da radimo zajedno, da bi omogućili našoj deci da imaju bolje uslove života nego što imamo mi“, rekao je Trivan.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji ambasador Andrea Oricio istakao je da ova međunarodna organizacija prepoznaje veliki značaj zaštite životne sredine kao osnove za bezbednost ljudi, zbog čega, u partnerstvu sa nacionalnim institucijama i nevladinim organizacijama, podržava reformske procese u ovoj oblasti. On je istakao značaj uključivanja civilnog sektora, naročito mladih, u proces odlučivanja o životnoj sredini i aktivnosti koje će doprineti boljem upravljanju i primeni principa Arhuske konvencije.

Novim zakonskim predlozima u vezi s izmenama i dopunama zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, izmenama i dopunama zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i uredbom o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine, ostvareno je transponovanje direktiva Evropske unije i usklađivanje sa drugim nacionalnim propisima kojima se reguliše ovaj oblast.

Današnjim skupom otvoren je proces od deset javnih konsultacija koje će se nastaviti u još nekoliko gradova širom Srbije, kojima će biti omogućena rana participacija najšire javnosti, u skladu sa principima Evropske unije i Arhuskom konvencijom.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.