Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Obajvljen Godišnji zbirni izveštaj za 2013. godinu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštava javnost da je objavljen Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2013. godini. Vlada Srbije usvojila je Zbirni izveštaj zaključkom 8. oktobra 2015. godine.

Izveštaj prikazuje ukupan iznos planiranih i odobrenih sredstava za podršku udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz javnih sredstava, pruža pregled procedura dodele i načina praćenja rezultata podržanih programa/projekata, sadrži podatke o svim podržanim programima/projektima, kao i pregled udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima je odobrena podrška.

Dokument predočava i podatke o oblastima u kojima su realizovani odobreni programi i projekti, kao i o njihovim krajnjim korisnicima i teritorijalnoj raspoređenosti finansiranih programa i projekata. Izveštaj sadrži pregled izvora finansiranja i ekonomskih klasifikacija iz kojih se izdvajaju sredstva za finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva.

Godišnji zbirni izveštajDonation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.