Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Obeležena nedelja Partnerstva za otvorenu upravu

U Beogradu je 15. marta 2019. godine, u saradnji Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Misije OEBS u Srbiji, organizovana konferencija Partnerstvo za otvorenu upravu – otvorenost u službi poverenja, kao završni događaj u okviru obeležavanja Nedelje Partnerstva za otvorenu upravu koja se širom sveta obeležava od 11. do 15. marta.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić je u svom uvodnom obraćanju podsetila da digitalizacija javnih usluga, ekonomije i obrazovanja predstavlja jedan od prioriteta aktuelne Vlade i naglasila da je otvaranje podataka važno pre svega za povećanje transparentnosti javne uprave i izgradnju poverenja sa građanima i privredom, ali da je ono istovremeno značajan podsticaj za ekonomiju, start up i inovativna preduzeća.

Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, istakao je da „najviša funkcija nije predsednik, ministar, gradonačelnik, predsednik opštine. Najviša funkcija je građanin. Zato moramo zajedno kreirati društvo po potrebama građana, jednako za sve, za svaku ženu, za svako dete, za svaku osobu sa posebnim potrebama, različite vere, boje kože, opredeljenja“.

Važnost transparentne i otvorene uprave koja je u službi svojih građana, što su osnovne vrednosti Partnerstva za otvorenu upravu, istakli su u svojim uvodnim obraćanjima i Andrea Oricio, šef Misije OEBS u Srbiji, Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji, i Steliana Nedera, v.d. stalne predstavnice UNDP u Srbiji.

U okviru panela Partnerstvo za otvorenu upravu – dosadašnje iskustvo, postignuća i inicijative, Žarko Stepanović, vd direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, govorio je o uticaju koji je učešće Republike Srbije u Partnerstvu za otvorenu upravu imalo na unapređenje saradnje organa uprave i organizacija civilnog društva.

Naglašavajući da je Kancelarija aktivno uključena u realizaciju obaveza koje proizilaze iz članstva u ovoj inicijativi od samog početka 2012. godine, Stepanović je istakao da je Partnerstvo, zajedno sa procesom reforme javne uprave, postavilo na društvenu agendu pitanje saradnje organa uprave sa civilnim društvom i tako otvorilo važan prostor za otvoreni dijalog kao jedan od preduslova međusobne saradnje.

„U okviru takvog novog prostora, razvijeni su i novi, neposredniji načini komunikacije između OCD i organa uprave koji su pokazali sve prednosti uključivanja civilnog društva u proces izrade jednog akta od najranije faze njegove pripreme. U takvim uslovima otvorenog dijaloga koji podrazumeva Partnerstvo za otvorenu upravu svima nam je data prilika da se bolje upoznamo, razumemo i izgrađujemo poverenje koje je glavni preduslov svake saradnje“, rekao je Stepanović i dodao da su aktivnosti u okviru Partnerstva učinile značajan korak u promovisanju važnosti međusektorske saradnje s obzirom da se akcioni planovi izrađuju u partnerskom odnosu uprave i civilnog društva.

„Bilo bi korisno kada bismo svi zajedno, i uprava i civilno društvo, na svim nivoima, gledali na samo Partnerstvo za otvorenu upravu i obaveze koje proizilaze iz našeg učešća u ovoj inicijativi kao na jednu odličnu priliku da unapređujemo međusobne odnose saradnje, gradimo partnerstva i međusobno poverenje. Drugim rečima, mislim da Partnerstvo za otvorenu upravu podrazumeva i nudi daleko više od izrade jednog u nizu akcionih planova i sprovođenja obaveza iz njega. Ono je šansa ili platforma za modernizaciju uprave i njenu veću transparentnost, odgovornost i bolji kvalitet usluga koje se pružaju građanima, što je posebno važno za lokalne samouprave koje su obično prva adresa za potrebe i probleme građana“, istakao je Stepanović.

Pored vd direktora Kancelarije na navedenom panelu učestvovali su Marija Kujačić ispred Kancelarije za eUpravu i informacione tehnologije, Irena Cerović, portfolio medžarka u UNDP, i Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa.

Tokom panel diskusije predstavljeni su primeri dobre prakse – Grad Sombor i Grad Novi Pazar, a nakon panela održane su tri paralelne radionice u oblasti transparenosti organa javne uprave, javnih nabavki i javnih finansija i otvorenih podataka.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.