Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Obeleženo pet godina EU Programa „Evropa za građane i građanke“ u Srbiji

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obeležila je 24. maja 2018. godine velikom nacionalnom konferencijom „Ka boljoj Evropi za građane i građanke“ pet godina učešća Republike Srbije u programu Evropske unije „Evropa za građanke i građane“. Konferencija je održana u Jugoslovenskoj kinoteci i okupila je oko 200 predstavnika organa javne uprave na sva tri nivoa vlasti, predstavnike organizacija civilnog društva, donatora, kulturnih i drugih institucija. Posebno je značajno da su konferenciji prisustvovali i korisnici ovog programa koji su u prethodnom periodu sprovodili projekte u okviru ovog programa, predstavnici kontakt tačaka za ovaj program iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici kontakt tačaka za druge EU programe iz Srbije.

U uvodnom delu konferencije okupljenim učesnicima obratili su se: Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Dušica Stojković, narodna poslanica i članica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije, Sanja Putnik, pomoćnica ministra u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Nikolas Bizel, šef I sektora operacija Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština.

Žarko Stepanović istakao je u svom izlaganju da se kroz Program „Evropa za građane i građanke“ neguju zajednička istorija i vrednosti Evrope, dok se građani uključuju u kreiranje javnih politika u oblastima koje su od značaja za njihov život, ali se na taj način uporedo i jačaju kapaciteti i priprema za buduće članstvo u Uniji svih korisnika programa.

Članica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine, Dušica Stojković navela je da Srbija, za razliku od drugih država koje pregovaraju o članstvu, ima razvijenu saradnju sa organizacijama civilnog društva, koje su okupljene u Nacionalni konvent o Evropskoj uniji.Kada se razgovara o priključenju, govori se o poglavljima, brojevima i koriste se nerazumljivi strani izrazi, ocenila je ona, zbog čega građanima nije uvek sve najjasnije.U medijima, nažalost, tema evropskih integracija nije dovoljno prisutna i građani ne mogu da čuju šta su koristi od tog procesa, ponovila je Stojković i dodala da je zato važno učešće u ovakvim programima gde se na neposredan način vide koristi članstva.

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave, Sanja Putnik rekla je da se na brojnim forumima, kao što je nedavni samit u Sofiji, fokus proširenja prebacuje na teren visoke politike i na otvaranje nekih teških bolnih tema. Program „Evropa za građane i građanke“ na najneposredniji način predstavlja ljudima šta je Evropa i šta znači biti građanin EU.

Šef I sektora operacija pri Delegaciji EU u Srbiji, Nikolas Bizel istakao je da je Srbija od zemalja kandidata za članstvo u EU najaktivniji učesnik tog programa. U proteklih pet godina sprovedena su 33 projekata, u kojima je bilo 300 učesnika i predstavnika lokalnih samouprava, a budžet je iznosio dva miliona evra, rekao je Bizel. Ujedno je i podsetio da je EU različite programe organizacija civilnog društva podržala sa 30 miliona evra, odnosno podržala je različite programe Vlade Srbije za jačanje dijaloga i saradnje sa organizacijama civilnog društva.Prema njegovim rečima, proces evropskih integracija je nezamisliv bez dijaloga vlasti sa organizacijama civilnog društva, njihove ekspertize i iskustva.

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, Đorđe Staničić naglasio je ulogu lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija, jer se skoro 70 odsto pravnih tekovina upravo primenjuje na nivou opština.On je ocenio da opšti ciljevi programa doprinose boljem razumevanju EU, njenih vrednosti, istorije i različitosti, kao i promociji evropskog građanstva i unapređenju građanskog učešća na nivou Unije.

U drugom delu konferencije, Maja Tomičić, predstavnica Ureda za udruge Republike Hrvatske predstavila je iskustvo Republike Hrvatske u Programu. Sanja Atanasković Opačić, rukovoditeljka Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije Kancelarije, predstavila je rezultate učešća Republike Srbije u programu „Evropa za građane i građanke“ od početka 2013. godine do kraja 2017. godine. U ovom periodu, odobreno je 33 projekta čiji su nosioci iz Srbije u ukupnom iznosu od preko 2 miliona eura. Takođe, preko 300 korisnika iz Srbije ostvarilo je ulogu partnera na projektima koji su se realizovali širom Evrope.

Predstavnici organizacija civilnog društva korisnika ovog programa učestvovali su u panel diskusiji na temu „Aktivni građani- ključ za bolju Evropu“. Predstavnici fondacije “Ana i Vlade Divac”, Beogradske otvorene škole, Fonda za humanitarno pravo, Centra za kulturnu dekontaminaciju, Media & reform centra Niš i Građanskih inicijativa, diskutovali su o aktivnom građanstvu kao centralnoj tački Programa, predstavili su svoje iskustvo učestvovanja u programu, kao i glavne prednosti i mane programa.

U svrhu obeležavanja ove petogodišnjice Kancelarija je pripremila brošuru o uspešnim projektima sa nosiocima iz Srbije koji su uspešno realizovani u prethodnom periodu, kao i promotivni video o iskustvima učesnika ovog programa.

Prezentacija o Programu u Srbiji 2013-2017 - Sanja Atanasković Opačić

Prezentacija o Programu u Hrvatskoj - Maja Tomičić

Brošura o Programu "Evropa za građane i građanke"

Video

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.