Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Objavljena Lista vrednovanja i rangiranja projekata

Na osnovu Javnog konkursa za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije na pozivu iz 2019. godine u okviru programa “Podrška civilnom društvu 2018“, grant šema za Republiku Srbiju, koji je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom raspisala 20. maja 2020. godine, komisija u sastavu: Jugoslav Milačić, Ministarstvo za evropske integracije, Sanja Atanasković Opačić, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom; Marija Petarić, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom,utvrdila je listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata.

Komisija je konstatovala da je na konkurs pristiglo ukupno šest (6) prijava, od čega su sve prijave ocenjene kao blagovremeno i potpuno u skladu sa zahtevima i kriterijumima koji su navedeni u tekstu Javnog konkursa i Smernicama za podnosioce predloga projekata koji se prijavljuju na Javni konkurs.

Komisija je utvrdila sledeću Listu vrednovanja i rangiranja projekata:

Lista vrednovanja i rangiranja projekata

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.