Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Odluka o izboru kandidata za učešće na regionalnoj konferenciji „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje odluku o izboru kandidata za učešće na regionalnoj konferenciji „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“ u skladu sa Javnim pozivom za izbor predstavnika organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, kulturnih, obrazovnih i naučnih institucija iz Republike Srbije za učešće na regionalnoj konferenciji „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“, objavljenim 26. februara 2019. godine.

Na Odluku Komisije podnosioci prijava mogu podneti prigovor v.d. direktoru Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u roku od 3 (tri) dana od dana njenog objavljivanja na internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Odluka Komisije

Konačna Odluka Komisije

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.