Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Održan drugi sektorski sastanak na temu prevencije terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam

U utorak, 20. decembra 2019. godine u Palati Srbija, održan je drugi sektorski sastanak nadležnim državnih organa sa organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti prevencije širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) - Misija u Srbiji.

Sastanku je prisustvovalo 40 predstavnika organizacija civilnog društa, kao i predstavnici nadležnih institucija koje su prepoznate za nosioce aktivnosti u prioritetnoj oblasti 1 – Prevencija terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma i pratećeg akcionog plana.

U uvodnom delu prisutnima se obratio Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, koji je naglasio značaj uspostavljanja saradnje i dijaloga između javne uprave i organizacija civilnog društva i naveo da je praksa održavanja sektorskih sastanaka jedan od boljih mehanizama za uspostavljanje te saradnje s obzirom da podrazumevaju prisustvo i dijalog između resornih ministarstava sa jedne i predstavnika relevantnih organizacija civilnog društva iz date oblasti sa druge strane. Takođe je istakao i ulogu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom koja je nosilac aktivnost koja podrazumeva jačanja komunikacije i saradnje državnog i civilnog sektora u oblasti sprečavanja širenja ekstremizma i radikalizacije, kroz organizovanje okruglih stolova, konsultacija i drugih aktivnosti sa organizacijama civilnog društva.

Prisutnima se u uvodnom delu obratio i gospodin Vjačeslav Balan, savetnik za borbu protiv organizovanog kriminala iz Odeljenja za saradnju u sektoru bezbednosti, OEBS - Misija u Srbiji, koji je istakao da je "uključivanje različitih aktera u društvu neophodan preduslov za bilo kakav pokušaj prevencije radikalizacije, polarizacije i mobilizacije na terenu, kao i da je potrebno formirati mrežu različitih aktera na nacionalnom i lokalnom nivou koja će se specijalizovati za reagovanje na izazove radikalizacije i nasilnog ekstremizma". On je dodao da je Misija OEBS u Srbiji podržala štampanje priručnika i brošure koji sadrže potrebne informacije o vrstama i pojavnim oblicima nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu u domaćem kontekstu, a koje su sačinili službenici MUP-a, sa ciljem da doprinesu prevenciji radikalizacije i terorizma u Srbiji. Ova brošura distribuirana je na sastanku predstavnicima organizacija civilnog društva.

Nakon izlaganja predstavnika nadležnih organa (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija) koji su predstavili svoje dosadašnje aktivnosti u ovoj oblasti predstavljen je projekat organizacije Centar E8, kao primer dobre prakse u oblasti prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu. Na kraju sastanka ostavljen je prostor za konstruktivnu kritiku i diskusiju o eventualnim modelima buduće saradnje.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.