Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Održan neformalni sastanak svih kontakt tačaka za program „Evropa za građane i građanke"

U periodu od 7-8. maja u Bukureštu je održan je neformalni sastanak nacionalnih kontakt tačaka za program „Evropa za građane i građanke“ na kome su učestvovale i predstavnice Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Glavne teme sastanka bile su retrospektiva konferencije “History defines our future” koju je u Briselu organizovala Agencija za obrazovanje audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA) u cilju promocije rezultata programa „Evropa za građane i građanke“ pri kraju finansijske perspektive, priprema Radnog programa za 2020. godinu i trenutni status pregovora o budućem programu „Građani, jednakost, prava i vrednosti“. Posebna pažnja posvećena je razgovoru o tranziciji između 2 programa. Takođe, deo sastanka bio je posvećen razmeni mišljenja i diskusiji na temu sadašnje i buduće uloge kontakt tačaka kako u programu „Evropa za građane i građanke“ tako i u programu „Građani, jednakost, prava i vrednosti“. Predstavljen je i plan za izradu brošure „Evropa za građane i građanke 2014-2020“ kao i analiza statističkih pokazatelja i opštih trendova kako tok 2018. godine tako i za period od 2014 do 2018. godine.

U drugom delu sastanka predstavljen je model organizovanja internacionalnih seminara za korisnike sa ciljem umrežavanja i razvijanja zajedničkih projektnih ideja “Making Waves” koji već nekoliko godina uspešno organizuju kontakt tačke iz zemalja Baltičkog regiona. Tema diskusije bio je i dalji razvoj strategije vidljivosti programa i bolje diseminacije rezultata projekata koji su odobreni.

Sastanak je kroz diskusiju i razmenu iskustava doprineo boljoj koordinaciji i saradnji između kontakt tačaka a kakva je bila atmosfera i koje su poruke predstavnici iz drugih zemalja želeli dapošalju povodom obeležavanja Dana Evrope možete pogledati u kratkom videu.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.