Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Održan sastanak Radne grupe za otvorene podatke

U ponedeljak, 4. marta u prostorijama Impact Hub-a, u Beogradu, održan je sastanak Radne grupe za otvorene podatke koji je bio otvoren za prisustvo javnosti kako bi se rad, rezultati i planovi u okviru Radne grupe približili zainteresovanoj zajednici.

Sastanak radne grupe otvorio je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i članovima čestitao Međunarodni dan otvorenih podataka koji se obeležava 2. marta. Obavestio je članove radne grupe da je u toku redizajn Portala otvorenih podataka i da se početak rada novog, bržeg i fleksibilnijeg Portala očekuje u naredne dve nedelje. Predstavljeni su novi članovi radne grupe: Grad Kragujevac, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i predstavnici organizacija civilnog društva čiji su predlozi projekta odabrani na javnom konkursu. Takođe, najavljena je nedelja otvorenih podataka koja će biti obeležena od 1. do 7. aprila ove godine.

Tokom predstavljanja dosadašnjih rezultata i budućih planova, svoja dostignuća i iskustva u otvaranju podataka izneli su predstavnici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Narodne biblioteke Srbije, Ministarstva rudarstva i energetike, Agencije za zaštitu životne sredine, Kancelarije za IT i eUpravu, organizacije Heapspace, inicijative Digitalna Srbija i Transparentnost Srbija.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom predstavila je bazu podataka (registar udruženja i registar fondacija i zadužbina) koja predstavlja odgovor na potrebu za većom dostupnošću informacija o civilnom sektoru i potrebu za pretragom OCD prema različitim kriterijumima. Predstavljen je i eKalendar javnih konkursa čiji su podaci dostupni javnosti u mašinski čitljivom formatu. U planu je i njihovo postavljanje podataka na Portal otvorenih podataka.

Narodna biblioteka Srbijeu svom izdanju „Glasnik Narodne biblioteke Srbije“ za 2018. godinu, objavila osnovne informacije o otvorenim podacima i projektu, prevode dva relevantna inostrana teksta na temu otvorenih podataka (tekst br. 1, tekst br. 2), kao i dva autorska članka (članak br. 1, članak br. 2).

Ministarstvo rudarstva i energetike predstavio je **portal ** http://gis.mre.gov.rs/Srbija/. Unapređenjem portala, koje je u toku, će biti omogućeno da se izvuče bilo koja selekcija i da se preuzme kao otvoreni podatak. Razvija se i modul za benzinske stanice u Srbiji.

Agencija za zaštitu životne sredine objavila je više setova podataka na Portalu otvorenih podataka. Između ostalog i podatke o kvalitetu vazduha u realnom vremenu koji su dostupni i na njihovom Portalu. U saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj unapredili su postupak prikupljanja podataka o polenu.

Grad Kragujevac najavio je Portal opendata.kragujevac.rs koji je trenutno u izradi i planira se objavljivanje pre svega podataka koji se odnose na energetsku efikasnost. Podaci će biti dostupni u otvorenom formatu, a setovi podataka će biti praćeni i vizuelizacijama.
Uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija izvršiće se standardizacija u oblasti transportnih podataka.

Kancelarija za IT i eUpravu predstavila je nekoliko tehničkih problema sa kojima se editori mogu susresti pri objavljivanju podataka na Portalu, kao i predloge rešenja.

Heapspace predstavio se članovima radne grupe. Pokrenuli su inicijativu za unapređenje postojećih skupova otvorenih podataka Republike Srbije, pre svega metapodataka.

Inicijativa Digitalna Srbija podsetila je na javni poziv koji je Inicijativa objavila krajem 2018. godine. Kao rezultat javnog poziva predloženo je oko 30-ak ideja za unapređenja koja bi mogla biti omogućena digitalnim tehnologijama. Kao jedna od potreba, istaknuta je i potreba za otvorenim podacima.

Transparentnost Srbija bliže je prestavila aktuelno stanje u vezi sa otvaranjem podataka o javnim nabavkama. Deo podataka o javnim nabavkama je već dostupan u otvorenom formatu. Uprava za javne nabavke je registrovana institucija na Portalu otvorenih podataka i objavila je neke setove podataka o javnim nabavkama. Kada bude donet nov Zakon o javnim nabavkama i pušten u rad novi Portal javnih nabavki, biće objavljeno još skupova podataka.

Dragana Brajović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave govorila je o obavezama iz Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2018-2020 godine. Partnerstvo za otvorenu upravu – Open Government Parntership- predstavlja međunarodnu inicijativu. Do sada su izrađena tri akciona plana. Aktuelni Akcioni plan sadrži 14 mera, a na sastanku se govorilo o merama koje se odnose na otvaranje podataka:

• Objavljivanje budžeta na državnom nivou u mašinski čitljivom formatu – Ministarstvo finansija se već obavezalo da ispuni ovu obavezu, očekuje se da će pre obeležavanja Nedelje partnerstva za otvorenu upravu to i učiniti.
• Izrada E-Kalendara javnih konkursa za finansiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta organa javne uprave Republike Srbije
• Obezbeđivanje dostupnosti podataka o planiranim i utrošenim sredstvima u okviru lokalnih fondova za zaštitu životne sredine.
• Otvaranje podataka iz konkursa za finansiranje rada udruženja i sufinansiranje izrade medijskih sadržaja od javnog interesa.
• Izrada pretražive Baze OCD (udruženja, fondacija i zadužbina) u otvorenom formatu.
• Unapređenje proaktivne transparentnosti – Informatora o radu. Ova obaveza podrazumeva reformatiranje informatora koje će omogućiti da se unapredi njegova proaktivna transparentnost i otvaranje podataka. Do sada je 15-ak institucija popunilo obrazac za elektronski informator na sajtu Poverenika, ali je potrebno sačekati predviđene izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Za više informacija o ovim i ostalim obavezama predviđenim Akcionim planom, kliknite na link putem kog možete pristupiti tekstu Akcionog plana.

Izvor: Portal otvorenih podataka

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.