Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Održan sedmi Forum civilnog društva Zapadnog Balkana

U organizaciji Ekonomskog i socijalnog komiteta (European Economic and Social Committee – EESC), a uz podršku Evropske komisije i Saveta za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council - RCC) u Tirani je, 16. i 17. aprila 2019. godine, održan sedmi po redu Forum civilnog društva Zapadnog Balkana. Održan prethodni put 2017. godine, ovogodišnji dvodnevni forum okupio je više od 180 predstavnika sindikata, poslodavaca i organizacija civilnog društva iz Evropske unije i Zapadnog Balkana, kao i predstavnike institucija u regionu, insitucija Unije i međunarodnih organizacija.

Forum se fokusirao na niz važnih i vrlo aktuelnih tema značajnih za civilno društvo i međusektorski dijalog kao što su uloga socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u promovisanju regionalne saradnje (trgovina i investicije, povezivanje i međuljudski odnosi), stanje socijalnog dijaloga, kao i pitanje civilnog dijaloga i omogućavanja prostora za građansko, a posebno delovanje civilnog društva, na Zapadnom Balkanu. Pored toga, učesnici su razmatrali i pitanje odnosa na relaciji Evropska unija-Zapadni Balkan, trenutnog stanja i pravce u kojima bi se ti odnosi mogli razvijati u budućnosti.

Forum je završen usvajanjem Deklaracije kojom je upućen poziv narednoj Evropskoj komisiji da se, uprkos brojnim izazovima s kojima se Unija suočava, politika proširenja na Zapadni Balkan zadrži kao jedan od prioriteta u u narednom periodu u obostranom interesu regiona i same Evropske unije. Učesnici su pozvali EU i njene države članice da doprinesu transformaciji Zapadnog Balkana i da povećaju finansijsku podršku regionalnim projektima usmerenim na pomirenje, jačanje socijalnog i dijaloga sa civilnim društvom, kao i na poboljšanje ekonomske i socijalne usklađenosti sa Evropskom unijom, što bi na kraju trebalo da doprinese koristima po građane regiona. Konačno, poseban deo Deklaracije posvećen je ulozi i saradnji vlada sa organizacijama civilnog društva i stvaranju adsekvatnog i povoljnog okruženja za razvoj međusektorskih odnosa i održivost samog civilnog društva.

Kancelariju je na Forumu predstavljao Danilo Rodić iz Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Završnu Deklaraciju na željenom jeziku možete preuzeti OVDE.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.