Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Održan sektorski sastanak u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije

U utorak 18. decembra 2018. godine u Palati Srbija u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom održan je sektorski sastanak sa organizacijama civilnog društva u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, na kome su učešće uzeli predstavnici relevantnih državnih institucija kao što su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta i drugi. Sastanak je podržala Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju OEBS.

Sastanak je otvorio v.d. direktora Kancelarije, Žarko Stepanović koji je u uvodnom izlaganju naveo da je u okviru Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom prepoznata kao nosilac aktivnosti jačanja komunikacije i saradnje državnog i civilnog sektora u oblasti sprečavanja širenja ekstremizma i radikalizacije, kroz organizovanje okruglih stolova, konsultacija i drugih aktivnosti sa organizacijama civilnog društva. Posebno je naglasio značaj uspostavljanja saradnje i koordinacije aktivnosti različitih aktera iz civilnog i javnog sektora, zaduženih za sprovođenje aktivnosti i ostvarenje ciljeva Strategije.

Skupu se u uvodnom delu obratio i gospodin Robert Kuharski, šef Odeljenja za saradnju u sektoru bezbednosti, Misije OEBS u Srbiji koji se osvrnuo na projekat Misije OEBS-a “Borba protiv nasilnog ekstremizma i pretnje radikalizacije u Srbiji putem ranog upozoravanja i preventivnog angažovanja na nivou zajednice“ u kome su sarađivali sa nizom aktera iz civilnog društva i akademskih institucija. Takođe je predstavio i priručnik “Uloga civilnog društva u prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu: Osvrt na jugoistočnu Evropu“, koji je Sekretarijat OEBS nedavno objavio a koji može da posluži kao koristan referentni materijal.

Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova gospodin Mladen Vuković imao je zapaženo izlaganje u kome je predstavljena Nacionalna Strategija za sprečavanje i borbu protiv terorizma i prateći Akcioni plan u delu koji se tiču prevencije, kao i aktivnosti sprovedene u cilju implementacije ciljeva u prioritetnoj oblasti 1 – Prevencija terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam.

Skupu su se obratile i gospođa Biljana Lajović iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i gospođa Valeri Peri, projektni koordinator u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) - Misija u Srbiji nakon čega je usledila diskusija u okviru koje su učesnici koji predstavljaju organizacije civilnog društva, mogli da podele svoja iskustva i razmišljanja. U okviru diskusije posebno je bilo zapaženo izlaganje predstavnika OCD iz Novog Pazara koje su do sada imale najviše iskustva sa projektima u okviru ove teme, kojoj bi trebalo da se da na značaju na nivou cele Srbije.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.