Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Održana četvrta regionalna konferencija o evropskim integracijama "Move. Link. Engage."

Četvrta godišnja regionalna konferencija „Move. Link. Engage. The Enlargement: A Brand Old Story” održana je 13. i 14. septembra 2018. godine, u Beogradu, sa skoro 150 učesnika. Konferencija je nosila naziv "Proširenje: nova stara priča", a razgovor se odvijao o temama relevantnim za proces evropskih integracija svih zemalja Zapadnog Balkana.

Cilj konferencije je da promoviše i ohrabri regionalni pristup u rešavanju zajedničkih izazova i podstakne saradnju među građanima i organizacijama civilnog društva, pruži podršku i unapredi reforme koje proizilaze iz procesa evropskih integracija u zemljama Zapadnog Balkana, kroz isticanje značajne uloge organizacija civilnog društva i medija.

Konferenciju već četvrtu godinu za redom organizuju Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Beogradska otvorena škola. Organizaciju konferencije je podržala i Ambasada Švedske i Program Evropske unije Evropa za građane i građanke, zatim Rockefeller Brothers Fund, Solidar Suisse, Konrad Adenauer Stiftung, a sastojala se od dve panel diskusije i četiri paralelne sesije.

Prvog dana konferencije,održana je radionica za pripremu projekata u okviru Programa „Evropa za građane i građanke", za oko trideset predstavnika organizacija civilnog društva iz regiona. Pored mogućnosti da se umreže i razmene ideje, učesnici su kroz modifikovanu metodu „open space” predstavljali i birali najbolje ideje koje su potom razrađivane u projekte sa kojima će OCD aplicirati u sledećem pozivu u okviru programa Evropa za građane i građanke. Radionicu su otvorile Sanja Atanasković Opačić, rukovoditeljka Grupe za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Kancelariji, i Ana Drljević, iz Ministarstva za evropske integracije.

U popodnevnom delu, tokom svečanog otvaranja konferencije, učesnicima se obratio Žarko Stepanović, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, i naglasio uspešnost saradnje Kancelarije i Beogradske otvorene škole u ​​organizaciji ove konferencije četvrtu godinu za redom. To je veliki doprinos promociji programa "Evropa za građane", dodao je on.

"Civilno društvo igra važnu ulogu u procesu evropskih integracija. Ono je glavni partner Vlade u tom procesu, što je i deo kriterijuma za pristupanje. Uveren sam da upravo razvijanje jakog partnerskog odnosa predstavlja pravilan pristup u traženju odgovora na različite izazove u našoj državi“, naglasio je Stepanović.

Konferenciju je otvorila Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole koja je podsetila da je cilj ove konferencije podsticanje regionalnog pristupa u procesu evropskih integracija i unapređenje saradnje između OCD, medija, javnog i privatnog sektora.

"Ova konferencija predstavlja šansu da zajedno odgovorimo na mnoga pitanja, kao i da se aktivnije bavimo otvorenim pitanjima", rekla je ona, naglašavajući najvažnije izazove sa kojima se region suočava: povezivanje, zapošljavanje mladih, održivost energije i zaštita životne sredine.

Prilikom otvaranja konferencije prisutnima se obratio i ambasador Švedske Jan Lundin. Ambasador je naglasio značaj unapređenja civilnog društva u Srbiji, ali je istakao i napredak u poređenju sa situacijom 90-ih.

Na kraju, na ceremoniji otvaranja obratila se i Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji. Ona je izrazila uverenje da je politika proširenja jedna od najuspešnijih politika EU zbog svoje transformativne moći.

U proteklih nekoliko meseci uveden je veliki broj novih projekata finansiranih od strane EU, koji se uglavnom odnose na regionalnu povezanost, istakla je Štamcar. Prema njenim rečima, to je dokaz da je EU i dalje angažovana u regionu i podržava njegovu integraciju.

„Inkluzivni dijalog i pluralistička medijska slika su od vitalnog značaja za evopske integracije“, zaključila je ona.

Drugi dan konferencije protekao je u diskusiji o uticaju koji civilno društvo i mediji imaju na proces evropskih integracija.

Paralelne sesije su pokrivale četiri različite teme: povezanost, zapošljavanje mladih, energetika i „prvo osnovno“ (fundamentals first).

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.