Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Održana javna rasprava o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Novom Sadu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, je 31. jula 2015. godine u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine u Novom Sadu održalo javnu raspravu o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine.

Ispred Ministarstva, okupljenim predstavnicima organizacija civilnog društva obratila se Ivana Antić, pomoćnica ministra, koja je istakla da će usvajanje ovog strateškog dokumenta predstavljati krunu višegodišnjeg procesa kreiranja pravnog i regulatornog okvira za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, nastao kao plod saradnje organizacija civilnog društva i državnih organa. Antićeva je zaključila da su dijalog i zajednički rad civilnog i javnog sektora jedini garant da se uspešno ostvare ciljevi ovog strateškog dokumenta, i to putem transparentne saradnje, učešćem organizacija civilnog društva u kreiranju javnih politika i procesu evropskih integracija.

Prisutnima se obratila i Vesna Piperski Tucakov, podsekretar Pokrajinskog Sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ističući da organizacije civilnog društva treba da budu uključene kako u sprovođenju, tako i u praćenju sprovođenja i realizacije Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, te da je u svrhu toga neophodna saradnja organizacija civilnog društva sa svim nivoima vlasti, naročito sa jedinicama lokalne samouprave, kako bi se u budućnosti ostvarili uspešni rezultati te saradnje.

Milena Banović, šefica Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, detaljno je izložila korake dugog i inkluzivnog procesa izrade ovog strateškog dokumenta – počev od prve konferencije, na kojoj su organizacije civilnog društva izabrale teme koje će Strategija obrađivati. Banović je istakla i da ovaj participativni i inkluzivan pristup i uzradi Strategije, treba da postane primer dobre prakse koji bi trebalo da u budućnosti postane sastavni deo rada državne uprave i lokalnih samouprava.

Branka Anđelković, voditeljica projekta EU podrške Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, ukazala je na to da je Vlada Srbije, kroz proces kreiranja ove Strategije, pokazala interesovanje za saradnju sa civilnim društvom, ali da je to samo prvi korak u cilju izgradnje međusobnog poverenja između civilnog i javnog sektora. „Srbija je spremnija nego ikad da iznedri ovakav strateški dokument i krene u njegovu primenu – ovo nije jednosmerna ulica, svi smo na istom zadatku“, dodala je Anđelković.

Nakon uvodnih reči, otvorena je javna rasprava, u kojoj su prisutni izneli svoje komentare, predloge i sugestije u odnosu na tekst ovog strateškog dokumenta – u razgovoru sa konsultantima, koji su učestvovali u izradi predloženog teksta Strategije.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.