Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Održana javna rasprava u Nišu povodom Predloga strategije

U Nišu je 5. avgusta 2015. godine, održan treći i poslednji skup u okviru javne rasprave o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine. Ispred Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom učesnike je pozdravila Milena Banović. Ona je naglasila da je strateški dokument koji se nalazi pred učesnicima proizvod ne samo Vlade već je zajednički produkt svih aktera – institucija, organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i medija.

U ime grada Niša prisutne je pozdravio zamenik gradonačelnika, Ljubivoje Stevanović , dok je Branka Anđelković govorila ispred EU IPA projekta „EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom“. Nakon uvodnih obraćanja usledilo je predstavljanje pojedinačnih poglavlja strateškog dokumenta i debata sa više od pedeset predstavnika organizacija civilnog društva i ostale zainteresovane javnosti.

U predstavljanju poglavlja kao i predloženog Akcionog plana učestvovali su Milena Banović i Stefan Otašević iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Nataša Savić Janjić iz Kancelarije za evropske integracije, Branka Anđelković ispred EU IPA projekta „EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom“ i Dragan Popović kao jedan od konsultanata koji je radio na izradi strateškog dokumenta.

Proces kreiranja nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji pomogli su EU i agencija SAD za međunarodni razvoj.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.