Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Održana obuka za OCD na temu zaštite od zloupotreba u svrhe finansiranja terorizma

U četvrtak 18. aprila 2019. godine u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstva finansija - Uprave za sprečavanje pranja novca, održana je obuka na temu: "Kako prepoznati zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhe finansiranja terorizma i kako se zaštititi"za predstavnike organizacija civilnog društva iz Republike Srbije.

Ova obuka organizovana je u okviru Projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

U uvodnom delu skupa prisutnima su se obratili Žarko Stepanović v.d. direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, koji se ukratko osvrnuo na rezultate Upitnika za procenu ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma koji je popunjavalo više od 100 organizacija civilnog društva u R. Srbiji a iz koga proizlazi da je neophodno raditi na unapređenju saradnje između organizacija i relevantnih državnih organa. Nakon toga, obratili su se Dragan Marinković, v.d. pomoćnika direktora, Uprava za sprečavanje pranja novca kao i Hiki Vendorf, vođa tima Projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“.

Gospođa Jelena Pantelić nacionalni koordinator izrade Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, iz Upravae za sprečavanje pranja novca upoznala je prisutne sa Međunarodnim okvirom i pozicijom Republike Srbije, procesom izrade Nacionalne procene kao i sa ulogom neprofitnog sektora u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Učesnicima su pojašnjeni razlozi uvođenja nadzora nad neprofitnim sektorom: Procena rizika od finansiranja terorizma doneta je, pored ostalog, i sagledavanjem i analizom neprofitnog (NPO) sektora sa aspekta ranjivosti od finansiranja terorizma. Sam rizik na bazi kriterijuma Ranjivost od finansiranja terorizma ocenjen je kao srednji, a sagledan je i kroz nedovoljno efikasnu primenu pravnog okvira koja se odnosi na nadzor neprofitnog sektora i delimičnu neadekvatnost resursa potrebnih za borbu protiv finansiranja terorizma.

Na skupu je istaknuto da jedan od glavnih razloga za nadzor neprofitnog sektora leži u tome da je potrebno da se utvrdi da li se prikupljeni novac troši u svrhu koja nije u skladu sa Statutom određene nevladine organizacije.

Nakon toga gospođa Dragana Vidaković iz Službe za borbu protiv terorizma i ekstremizma Ministarstva unutrašnjih poslova je kroz primere iz prakse prikazala konkretne mehanizme i alate koji mogu pomoći organizacijama civilnog društva da se zaštite od potencijalnih zloupotreba. Dok je gospodin Vladimir Stevanović iz Tužilaštva za organizovani kriminal predstavio indikatore za procenu pretnji i ranjivosti NPO sektora kroz studiju slučaja i na veoma praktičan način približio učesnicima potencijalne pretnje.

Na samom kraju obuke gospodin Dragan Marinković je predstavio pretraživač Uprave za sprečavanje pranja novca uz pomoć kojeg je moguće izvršiti neophodne provere potencijalnih saradanika, donatora ili korisnika upoređivanjem sa listom označenih lica (lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija).

Učesnici obuke upoznati su sa pravnim i institucionalnim okvirom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma; Nacionalnom procenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, ali i sa listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma, kao i pokazateljima za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.