Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Održana prva info-sesija o Programu "Evropa za građane i građanke"

Prezentacija programa Evropske unije „Evropa za građane i građankeodržana je 18. januara 2019. godine u Beogradu, uz učešće više od 50 predstavnika organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave iz cele Srbije.

Predstavnici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao nacionalne kontakt tačke za ovaj program predstavili su strukturu i ciljeve samog programa kao i prioritete za period 2019-2020. godine. Osim strukture i ciljeva programa „Evropa za građane i građanke“, učesnici prezentacije imali su priliku da se upoznaju sa iskustvima učestvovanja u Programu nosilaca projekata iz Srbije. Savete za uspešnu pripremu projektne aplikacije, ali i eventualne teškoće na koje su naišli tokom pripremanja i sprovođenja projekata, predstavili su Emilija Marinković ispred Evropskog pokreta u Srbiji nosioca projekta „EnlargEUrope“, Danijela Maljević ispred udruženja građana BUM kao nosioca projekta „CoolTURE! i Bojan Milosavljević ispred Fondacije Novi Sad 2021 – Evropska Prestonica Kulture, nosioca projekta „European Youth Engagement Network“.

Učesnici prezentacije imali su priliku i da postavljaju pitanja koja su se uglavnom odnosila na finansijske aspekte sprovođenja projekata i organizaciju i upravljanje partnerstvima koja su obavezna karakteristika ovog programa.

Podsećamo da je trenutno otvoren prvi poziv za podnošenje projekata u 2019. godini. U ovom pozivu možete aplicirati za projekte u okviru Poglavlja 1 – Evropsko sećanje i Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko ešće – mera 2.1. Bratimljenje gradova, najkasnije do 1. februara 2019. godine.

Kontakt osoba u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom za Program je Sanja Atanasković Opačić, rukovoditeljka Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije. Kontakti: 011/313-09-68 ili sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.