Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Održana regionalna konferencija „Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Novi modeli upravljanja na Zapadnom Balkanu“

Regionalna konferencija „Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Novi modeli upravljanja na Zapadnom Balkanu“ („Move.Link.Engage. New Modes of Governance in the Western Balkans'') održana je 8. i 9. decembra 2016. godine u Beogradu. Konferencija je realizovana u okviru programa "Evropa za građane i građanke" (EFC), u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Muzeja istorije Jugoslavije.

Ovo prilikom okupilo se više od 100 predstavnika organizacija civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana koji su zajedno diskutovali o dobroj upravi i mogućnostima za razvoj novih modela upravljanja na prostoru Zapadnog Balkana, dometima saradnje civilnog društva i državne uprave, kao i jednom od najznačajnijih pitanja na regionalnom nivou – zapošljivosti mladih. Kroz debatu o ovim važnim zajedničkim temama, predstavljeni su prioriteti programa „Evropa za građane i građanke”, kao i iskustva iz regiona vezana za pripremu i sprovođenje projekata u okviru ovog Programa.

Ključne poruke konferencije su da bez vladavine prava i snažnih institucija nema napretka u procesu evropskih integracija. Proces evropskih integracija mora biti utemeljen na učešću građana u kreiranju javnih politika, transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti.

Učesnici konferencije, među kojima je bilo i 18 organizacija civilnog društva iz Srbije odabranih putem javnog konkursa, imali su priliku da se upoznaju sa uspešnim EFC projektima iz regiona koji se sprovode u okviru oba poglavlja programa – Evropsko sećanje i Demokratski angažman i građansko učešće. O svojim projektima govorili su predstavnici organizacija Evropski dom Slavonski Brod (Republika Hrvatska), Centar za kulturnu dekontaminaciju, Fondacije Ana i Vlade Divac, Fonda za humanitarno pravo itd. Među govornicima i moderatorima konferencije bila je i Maja Tomičić, predstavnica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, kontakt institucije za program EFC u Hrvatskoj. Na ovaj način, konferencija je predstavila raznovrsnost tema i aktivnosti koje mogu biti sprovedene pod okriljem programa Evropa za građane i građanke.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.