Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Održani Info dani za OCD na temu prikupljanja sredstava i pisanja projekata

U okviru projekta „Iskorak“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), a koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, u saradnji sa EU info centrom, organizovani su „Info dani - trodnevne obuke za preko 70 organizacija civilnog društva iz različitih delova Srbije, na temu prikupljanja sredstava i pisanja projekata. Info dani su održaniu EU info centru u Beogradu (31.1.) i EU info kutcima u Nišu (1.2.) i Novom Sadu (30.1.).

Predstavnici udruženja imatili su prilike da se upoznaju sa različitim vrstama fondova i programa kod kojih mogu osigurati finansiranje. Među programima koji su predstavljeni bili su Evropa za građane i građanke za koji je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Nacionalna kontakt tačka, programi EU info centra, Erasmus + program, Kreativna Evropa, IPA fondovi i drugi međunarodni fondovi i prilike za finansiranje.

Predavači u okviru programa Info-dana bili su predstavnici kontakt tačaka navedenih programa, predstavnici Kancelarije za evropske integracije i članovi trenerske baze Krovne organizacije mladih Srbije.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.