Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

OEBS objavio vodič "Uloga civilnog društva u prevenciji i sprečavanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam"

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) objavila je i srpsku verziju vodiča za Jugoistočnu Evropu Uloga civilnog društva u prevenciji i sprečavanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam., izrađenog od strane Jedinice za borbu protiv terorizma (ATU) Odeljenja za transnacionalne pretnje (TNTD) OEBS-a.

Uspešne inicijative u oblasti sprečavanja i borbe protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koje vode ka terorizmu zasnivaju se na pristupu uključivanja celokupnog društva, pri čemu se koriste uticaji i aktivnosti civilnog društva, naročito porodica, žena, mladih, edukatora, verskih lidera i lidera zajednica.

Ovaj vodič odražava posvećenost OEBS-a pružanju podrške važnoj ulozi civilnog društva u sprečavanju i borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koje vode ka terorizmu. Vodič sadrži praktične smernice i korisne osnovne informacije, kako za kreatore politika tako i za i one koji rade na unapređenju inicijativa civilnog društva u vezi sa sprečavanjem i borbom protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koje vode ka terorizmu.

Vodič na srpskom jeziku možete preuzeti OVDE .
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.