Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Otvoren drugi poziv u okviru programa Evropa za građane i građanke: Bratimljenje gradova i Mreže gradova

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, kao Nacionalna kontakt tačka za EU Program "Evropa za građane i građanke" obaveštava sve zainteresovane učesnike da je otvoren drugi godišnji poziv za podnošenje predloga projekata u okviru poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće i to u okviru mere 2.1. Bratimljenje gradova i mere 2.2. Mreže gradova.

Poziv je otvoren do 3. septembra 2018. godine u 12:00 časova.

Više informacija o pozivu pogledajte ovde - https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.