Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Otvoren Kalendar javnih konkursa za 2020. godinu


Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštava zaintersovane organizacije civilnog društva da je Kalendar javnih konkursa namenjenih podršci programima i projekatima udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava tokom 2020. godine otvoren za korišćenje i upotrebu.

Tokom 2019. godine uspostavljena je elektronska verzija koja je omogućila da se po prvi put na jednom mestu nađu svi planirani konkursi za podršku iz budžeta.

Tokom januara meseca tekuće godine otpočet je proces unošenja podataka od strane organa uprave sa sva tri nivoa vlasti o planiranim konkursima u 2020. godine. Tokom januara i februara meseca 2020.godine, podatke o planiranim konkursima dostavilo je 149 organa javne uprave koji su izvestili o ukupno 668 planirana konkursa. Aplikacija je za organe uprave otvorena za dodatno ažuriranje podataka o budućim konkursima.

Kalendar se može pretraživati po različitim kriterijuma - prema nazivu organa, teritoriji, tematskoj oblasti konkursa, prema tome ko može da konkuriše, predviđenom trajanju programa/projekata, okvirnom mesecu raspisivanja konkursa, iznosu sredstava i potencijalnim korisnicima, a njegova dodatna vrednost ogleda se u tome što rezultati pretrage mogu biti preuzeti u mašinski čitljivom formatu.

Napominjemo da odgovornost za podatke sadržane u Kalendaru snose isključivo organi-davaoci sredstava, kao i da je proces unošenja podataka još uvek u toku tako da zainteresovane organizacije civilnog društva mogu očekivati dodatne konkurse za podršku njihovim aktivnostima.

Više o Kalendaru javnih konkursa pogledajte OVDE, a pretragu planiranih konkursa za 2020. godinu možete izvršiti na adresi https://konkursi.civilnodrustvo.gov.rs/naslovna

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.