Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Otvoren prvi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”

Obaveštavamo sve zainteresovane da je otvoren novi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”.

U ovom pozivu možete aplicirati zaprojekte u okviru Poglavlja 1 – Evropsko sećanje i Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće – mera 2.1. Bratimljenje gradova.

Ovaj poziv se zatvara 1. februara 2019. godine.

Prioriteti koji su u fokusu u okviru prvog poglavlja su:

  • Civilno društvo i građansko učešće u totalitarnim režimima
  • Demokratska tranzicija i pristupanje EU
  • Antisemitizam, anticiganizam, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije – lekcije za savremeni trenutak
  • Komemoracija i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz skorašnje evropske istorije

1919. Mirovni sporazumi koji dovode do kraja Prvog svetskog rata (uključujući Versajski ugovor)

1939. Kraj Španskog građanskog rata u evropskoj perspektivi

1979. Evropski parlamentarni izbori

1989. Demokratske revolucije u Centralnoj i Istočnoj Evropi i pad Berlinskog zida

2004. 15 godina od proširenja EU u centralnoj i istočnoj Evropi

U okviru drugog poglavlja „Demokratski angažman i građansko učešće” sledeći prioriteti su u fokusu za 2019. godinu:

  • Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
  • Promovisanje solidarnosti u vremenu krize
  • Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa

Takođe, skrećemo pažnju da pre pripreme aplikacije obavezno pažljivo pogledate novi Programski vodič i Radni program za 2019. godinu, kao i sajt EACEA.

Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru mere 2.2. Mreže gradova će naknadno biti objavljen i rok za apliciranje će biti 1. mart 2019. godine.

*Tokom 2019. godine moguće je podneti i projektne ideje koje se odnose na događaje čije je obeležavanje planirano 2020. godine. Više o istorijskim događajima koji su predviđeni za obeležavanje:https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.