Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Podrška približavanju EU građanima kroz "Evropu za građane i građanke"

U utorak 26. novembra 2019. godine u prostorijama EU Info centra održana je konferencija “Evropa na pragu” u organizacija CET Platforme iz Srbije. Ova konferencija deo je projekta “Činimo Evropu bližom građanima” koji je finansiran u okviru programa Evropa za građane i građanke.

Nosilac projekta, koji za cilj ima unapređenje uslova za građansku i demokratsku participaciju kroz podizanje svesti lokalnih zajednica o primeni principa građanstva i građanskog aktivizma na nivo Evropske unije, je Vila Boa di Bospo iz Portugalije, a u projektu je učestvovalo još 10 partnerskih organizacija iz Bugarske, Grčke, Letonije, Estonije, Italije, Rumunije, Hrvatske, Severne Makedonije, Srbije i Poljske.

Pored predstavnika diplomatskog kora, Nj.E. Ekselencije Viržinie Pine, ambasadorke Portugala, Nj.E. Oane Cristine Popa, ambasadorke Rumunije i g-dina Romana Veikslera, zamenika čefa Misije Republike Slovenije, skupu se u uvodnom delu obratio v.d. direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvo Žarko Stepanović.

Stepanović je u ime Kancelarije, kao kontakt tačke za Program "Evropa za građane i građanke", izrazio zadovoljstvo povodom uspešne implementacije projekta “Činimo Evropu bližom građanima” i istakao značaj partnerstava i saradnje koja proističu iz ovakvih transnacionalnih projekata što je ujedno i dodata vrednost Programa "Evropa za građane i građanke" i osnova za dalje umrežavanje i razmenu iskustava.

Nakon panel diskusije o budućnosti Evropske unije kroz prezentaciju pet mogućih scenarija, predstavnica Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Jelena Todorović održala je prezentaciju Programa "Evropa za građane i građanke" i predstavila ključne karakteristike i opšte ciljeve Programa, kao i prioritete za naredni period.

Na sajtu Kancelarije, u odeljku Evropa za građane i građanke možete pronaći dodatne informacije i aktuelnosti u vezi sa ovim Programom.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.