Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Program "Evropa za građane i građanke" predstavljen u Bujanovcu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je u saradnji sa Koordinacionim telom Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa održala info sesiju o programu „Evropa za građane i građanke“, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu, 20. februara 2019. godine. Ovom prilikom, Program je prvi put predstavljen u Bujanovcu.

U uvodnom delu, Žarko Stepanović v.d. direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom naveo je da je tokom višegodišnjeg učešća Republike Srbije u ovom programu odobreno 39 projekata aplikantima iz Srbije u ukupnoj vrednosti od 2.5 miliona evra, dok su predstavnici civilnog društva i lokalne samouprave uspostavili više od 300 partnerstava širom Evrope, što ovaj program čini značajnim instrumentom za izgradnju kapaciteta civilnog društva u Srbiji.

Skupu se u uvodnom delu obratila i Jelena Čolić v.d. zamenica direktorke Službe Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu koja je predstavila planove ove Službe za finansiranje organizacija civilnog društva u 2019. godini.

U prvom delu prezentacije, Danilo Rodić iz Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva upoznao je prisutne sa ulogom i dosadašnjim radom Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao i sa oblicima podrške koje Kancelarija pruža organima javne uprave i organizacijama civilnog društva u pravcu unapređenja njihove međusobne saradnje. Učesnicima je posebno naglašena važnost međusektorske saradnje, prednosti koje ona donosi, naročito u procesu donošenja propisa, i ukazano je na važne novine u pravnom okviru koje predstavljaju polaznu osnovu za unapređenje građanske participacije, a time i participacije organizacija civilnog društva, u procesima odlučivanja.

U drugom delu skupa Jelena Todorović iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom predstavila je osnovne karakteristike, ciljeve i prioritete EU Programa „Evropa za građane i građanke“, kao i kriterijume za izbor projekata, rokove za prijave i druge korisne informacije za potencijalne učesnike.

Prezentaciji je prisustvovalo više od 60 predstavnika organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava, obrazovnih i kulturnih institucija i sportskih udruženja iz sve tri navedene opštine.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.