Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Razvoj lokalnih zajednica kroz jačanje kapaciteta dva sektora

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije je od početka 2020. god održala tri obuke na temu „Saradnja lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva u razvoju lokalne zajednice“ namenjene organima lokane uprave i organizacijama civilnog društva sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta za međusobnu saradnju.

Obuke su održane u Somboru, Novom Pazaru i Novom Sadu uz učešće preko 80 predstavnika oba sektora.

Učesnici su u okviru ovih obuka bili u prilici da se upoznaju sa novinama u regulativi koje se odnose na učešće građana i civilnog društva u izradi propisa i dokumenata javnih politika, ali i da se više informišu o ciljevima Programa „Evropa za građane i građanke“ i zajedno razvijaju projektne ideje.

Pored ovih ključnih tema, na obukama su obrađena i pitanja vezana za položaj i ulogu civilnog društva u zajednici, finansiranju udruženja i drugih organizacija iz budžetskih sredstava, funkcionisanju institucionalnih mehanizama za saradnju i načinima uključivanja predstavnika civilnog društva u radne grupe i druga radna tela organa uprave.

Obuke, koje su jedna od aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2018 - 2020. godine, vodili su Sanja Atanasković Opačić i Danilo Rodić iz Kancelarije.

Pozivamo vas da u narednom periodu redovno pratite sajt Kancelarije i informišete se o mestu i datumu održavanja narednih obuka. Informacije o tome možete pronaći OVDE.


Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.