Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Rezultate reforme javne uprave moguće pratiti kroz novu aplikaciju

Brojni podaci o reformi javne uprave u Srbiji sada su dostupni na jednom mestu. Od sredine aprila 2020. godine aktivna je aplikacija za praćenje napretka u reformi javne uprave. Aplikaciju je razvilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku projekta EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora.

Aplikacija za praćenje i izveštavanje je inovativni alat koji ima za cilj da praćenje reforme javne uprave učini efikasnijim, pristupačnijim, transparentnijim i participativnim, da olakša analizu podataka i interakcije, i na taj način omogući donošenje odluka zasnovanih na široko dostupnim dokazima.

Aplikacija nudi vizuelne prezentacije statusa sprovođenja aktivnosti i rezultata definisanih Akcionim planom za reformu javne uprave od 2018. godine, koristeći podatke u realnom vremenu. Osim vizuelnog prikaza podataka, korisnicima je omogućeno da prikaze filtriraju prema ciljevima, merama, aktivnostima, institucijama, periodima izveštavanja i finansijskim resursima koji su planirani i utrošeni.

Aplikacija za praćenje i izveštavanje je još jedna važna kontrolna tačka – omogućava transparentno praćenje reformi u realnom vremenu i istovremeno služi kao alat za upravljanje rizikom kako bi se izbegla kašnjenja u implementaciji aktivnosti. Pozivam sve zainteresovane da posete veb-stranicu, pogledaju dostupne podatke i daju nam povratne informacije o sadržaju, načinu na koji je sadržaj predstavljen i funkcionalnosti stranice“ – kaže Ljiljana Uzelac, rukovodilac Odeljenja za strateško planiranje u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Osim ažuriranog pregleda statistike, aplikacija za praćenje i izveštavanje napretka uključuje i sistem upravljanja dokumentima koji pomaže da se kroz strateške dokumente razume proces reforme javne uprave, izveštaje o sprovođenju reforme, pasoše indikatora, odluke o uspostavljanju koordinacionih tela, izveštaje sa sastanaka i sveobuhvatni set linkova ka stranicama aktera i partnera koji su uključeni u proces reforme javne uprave u Srbiji.

Izvor: Ministartvo državne uprave i lokalne samouprave

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.