Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Rezultati Javnog poziva OCD za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi MUP RS

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije objavljuje rezultate Javnog poziva udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Rezultati sadrže:

Podnosioci prijava mogu podneti prigovor na Odluku Komisije u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovih rezultata.

Javni poziv bio je otvoren u periodu od 23. avgusta 2017. godine do 13. septembra 2017. godine, a konačno imenovanje članova izvršiće ministar unutraših poslova Republike Srbije nakon konačne Odluke Komisije donete po isteku roka za prigovor.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.