Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Rezultati programa „Evropa za građane i građanke” u Srbiji za 2018. godinu

Tokom 2018. godine zainteresovani podnosioci iz Srbije konkurisali su za dodelu sredstava u okviru EU programa „Evropa za građane i građanke” u okviru dva poziva sa rokovima u martu i septembru 2018. godine.

Korisnici iz Srbije konkurisali su za sve četiri mere programa EFC – za Meru 1.1. u okviru Poglavlja 1 Evropsko sećanje i Mere 2.1. (Bratimljenje gradova), 2.2. (Mreže gradova) i 2.3. (Projekti organizacija civilnog društva) u okviru Poglavlja 2 - Demokratski angažman i građansko učešće.

Ukupni rezultati:

  • 52 organizacije, institucije i jedinice lokalne samouprave iz Srbije su aplicirale kao nosioci projekata;
  • 7 projekata je odobreno, ukupne vrednosti 480 520 evra;
  • 69 organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i institucija iz Srbije imaju partnerski status na odobrenim projektima (neki domaći akteri su partneri na više odobrenih projekata).

Nosioci projekata odobrenih u 2018. godini su: Evropski pokret u Srbiji, Opština Bač, Udruženje građana BUM (Balkan Urban Movement), Udruženje građana Ostorka, Udruženje građana „Libero”, Fondacija Novi Sad 2021- Evropska Prestonica Kulture i Beogradska otvorena škola.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, kao nacionalna kontakt tačka za EU program „Evropa za građane i građanke” (EFC), tokom 2018. godine sprovela je niz aktivnosti posvećenih promociji programa i jačanju kapaciteta domaćih aktera za učestvovanje i umrežavanje u okviru programa. Ukupno smo organizovali deset događaja, kojima je prisustvovalo preko 540 učesnika.

Više informacija možete naći u izveštaju u nastavku:

Izveštaj o rezultatima u 2018. godini

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.