Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Rezultati programa „Evropa za građane i građanke“ za 2018. godinu

Agencija za obrazovnu audiovizuelnu i kulturnu politiku Evropske unije objavila je dokument sa rezultatima programa „Evropa za građane i građanke“ za 2018. godinu. Prema ovom izveštaju tokom 2018. godine podneto je ukupno 1638 aplikacija, dok su sledeće zemlje imale najviše odobrenih projekata: Italija, Francuska, Mađarska, Slovačka, Nemačka, Poljska i Rumunija. Iz Srbije je u navedenom periodu podneto 52 predloga projekta.

Ukupno je odobreno 388 projekata na redovnim pozivima u okviru oba poglavlja (Evropsko sećanje i Demokratski angažman i građansko učešće) a najveći broj projekata dolazi iz Italije, Francuske, Mađarske, Slovačke, Nemačke i Rumunije. Učesnicima iz Srbije odobreno je 7 projekata, ukupne vrednosti 480 520 evra, što nas svrstava na 14. mesto od 34 zemalja učesnica u Programu.

Takođe 2243 partnerskih organizacija učestvuje u sprovođenju projekata odobrenih u okviru programu Evropa za građane i građanke tokom prošle godine, od čega 70 organizacija iz Srbije, po čemu smo na 12. mestu u poređenju sa ostalim zemljama koje učestvuju u ovom Programu.

„Program Evropa za građane i građanke je jedinstven na nivou EU jer se fokusira na male inicijative na lokalnom nivou. Njegova posebnost se ogleda u tome što uspešno angažuje i lokalnu samoupravu i civilno društvo. Finansiranje malih projekata sa razumnim budžetima važan je način da se građani angažuju oko koncepta Evropske unije i promovisanja njenih ključnih demokratskih vrednosti“ rekao je komesar Dimitris Avramopulos, u Izveštaju o rezultatima programa Evropa za građane i građanke u 2018. godini.

Celokupan izveštaj možete pogledati OVDE.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.