Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Stanje u civilnom društvu u centru dijaloga

Izvor fotografije: http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11982/dijalog-u-centru-civilno-drustvo-danas

U okviru obeležavanja 25 godina postojanja i delovanja Fondacije "Centar za demokratiju", u Beogradu je 21. novembra 2019. godine održana diskusija "Civilno društvo danas" kao deo platforme Dijalog u centru.

O stanju u civilnom društvu, njegovom značaju i ulozi u društvenim dešavanjima i promenima govorili su Nataša Vučkovićispred domaćina, Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Žarko Stepanović, vd direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Snežana Pavković iz Timočkog kluba i Vladimir Simović, predstavnik Centra za politike emancipacije.

Tokom razgovora, Žarko Stepanović podsetio je da je prošlo deset godina od donošenja Zakona o udruženjima i naglasio da je važno stalno naglašavati da je on donet upravo na inicijativu civilnog sektora.

"Mislim da smo uradili jednu dobru stvar, doneli smo zakon koji je liberalan i koji dan-danas omogućava lako i brzo registrovanje organizacija. Samo godinu dana kasnije dobijamo i Zakon o zadužbinama i fondacijama, a Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom započinje sa radom 2011. godine, kao služba Vlade,takođe na inicijativu organizacija civilnog društva.“

Govoreći oradu Kancelarije, istekao je da je ona zadužena da "otvara" saradnju i dijalog različitih državnih organa sa civilnim društvom po različitim pitanjima, a "možda i najviše po onom da se unapredi dimenzija participativne demokratije, odnosno učešća građana i civilnog sektora u donošenju odluka i oblikovanju javnih politika.“Stepanović je istakao i da Kancelarija nastoji da redovno pokreće nove inicijative, kako bi se poboljšao dijalog civilnog društva i države, te da je ove godine urađena komparativna analiza još jednog mehanizma za saradnju civilnog društva i države koji bi olakšao komunikaciju i podstakao dijalog organa javne valsti sa civilnim društvom. U pitanju je analiza funkcionisanja vladinih savet za saradnju sa civilnim društvom, pre svega u regionu, kako bi se na osnovu njihove prakse preduzeli dalji koraci na razvoju institucionalnog okvira u Srbiji.

"Dobro je što je u međuvremenu osnovan Savet za filantropiju i što daje rezultate. Mislim da je to jedno dobro mesto za razgovor i saradnju“, zaključio je Stepanović.

Svi panelisti saglasili su se da civilno društvo predstavlja važnog aktera u očuvanju demokratije, promociji dijaloga i branu od jačanja desnog ekstremizma.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.