Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Strategija reforme javne uprave nakon 2021. godine: početak izrade i Javni poziv za OCD

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u skladu sa članom 32. Zakona o planskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS", br. 30/18), obaveštava javnost da započinje rad na izradi nove Strategije reforme javne uprave, nakon što je Savet za reformu javne uprave, Zaključkom 23 Broj: 06-00-5736/2019 od 13. juna 2019. godine, prihvatio Izveštaj o spoljnoj evaluaciji rezultata važeće Strategije reforme javne uprave i naložio da se, na osnovu preporuka evaluacije, započne rad na izradi nove strategije.

U skladu sa navedenim, kao i ranijom dobrom praksom uključivanja organizacija civilnog društva u ranim fazama pripreme akcionih planova uz prethodnu Strategiju, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine.

Javni poziv dostupan je OVDE .

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.