Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Trening za OCD o saradnji sa organima javne uprave u procesu donošenja propisa održan u Kruševcu

U Kruševcu je u sredu, 25. oktobra 2017. godine održan trening za predstavnike organizacija civilnog društva pod nazivom „Saradnja organa javne uprave sa organizacijama civilnog društva u procesu donošenja propisa“ u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i TACSO Građanskih inicijativa, Resursnog centra za sve organizacije civilnog društva u Srbiji.

Obuka je bila posvećena primeni Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, a imala je za cilj proširenje znanja o saradnji organa javne uprave i OCD, kao i upoznavanje sa primerima dobre prakse saradnje javne uprave i OCD.

Među učesnicima je bilo 14 predstavnika udruženja iz Kruševca i Aleksandrovca. Predavači su bili Danilo Rodić i Tijana Stojiljković Rolović iz Kancelarije, i Đurđa Đukić iz TACSO RC Građanskih inicijativa. U uvodnom delu učesnike su pozdravili Zorana Pavlović, iz Gradske uprave Kruševac i Dušan Todorović, predsedavajući Saveta za saradnju sa civilnim društvom.

Organizacije civilnog društva su imale priliku da se upoznaju sa radom Kancelarije, pravnim i institucionalnim okvirom za saradnju organa javne uprave i OCD, kao i da upoznaju mehanizme koje mogu da iskoriste kako bi uticali na organe javne uprave u procesu donošenja propisa, i da predstave probleme sa kojima se suočavaju na lokalu. Pored toga, razmenjeni su brojni primeri iz prakse učešća OCD u donošenju propisa a obuka je bila dobra prilika za upoznavanje i međusobno umrežavanje lokalnih organizacija civilnog društva.

Nakon teorijskog dela, predstavnici OCD su učestvovali u radionici koja je simulirala proces učešća u donošenju propisa na lokalnom nivou kroz metode koje su im predstavljene.

Naredna obuka biće održana u Nišu 30. oktobra 2017. godine.

Obuka je organizovana kao jedna od aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016 – 2017. godine, za koju je kao nadležni nosilac prepoznata Kancelarija.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.