Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

U Beogradu održana javna rasprava o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom 29. jula 2015. godine u Beogradu, u Klubu poslanika, organizovalo je javnu raspravu o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine, kojoj je prisustvovalo preko sto predstavnika organizacija civilnog društva i državnih institucija.

Skup je otvorio Dražen Maravić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koji je istakao važnost donošenja ovog strateškog dokumenta, kao preduslova za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj, kako civilnog, tako i javnog sektora. Maravić je takođe naglasio da je strategija izrađena u duhu dobre prakse uključivanja svih zainteresovanih strana i da je saradnja sva tri sektora – javnog, civilnog i privatnog neophodna za opšti napredak društva.

Kako je složen i dug inkluzivan proces nastanka ove Strategije tekao uz značajnu podršku dva najveća donatora – Delegacije Evropske unije i Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), njihovi predstavnici pozdravili su prisutne nakon državnog sekretara. Ispred Delegacije Evropske unije, obratio se Luka Bjankoni, šef Političkog sektora, ističući da Strategija treba da pomogne u traženju odgovora na pitanje kakvo je civilno društvo potrebno Srbiji, kao i da predloži konkretna rešenja za bolji pravni i institucionalni okvir za međusektorsku saradnju, kao i finansijsku održivost samih organizacija. Bjankoni je napomenuo i da teme kojima se Strategija bavi postaju još bitnije u kontekstu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Aza El-Abd, direktorka misije USAID u Republici Srbiji, naglasivši da je usvajanje ove Strategije važan korak, ali predstavlja tek sam početak – poseban izazov u predstojećem petogodišnjem periodu predstavlja primena ovog strateškog dokumenta, te je neophodno da svi partneri, odnosno nosioci predviđenih aktivnosti, uzmu učešća u tom procesu i daju svoj doprinos.

Milena Banović, šefica Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, je učesnike skupa detaljno upoznala sa procesom izrade ovog strateškog dokumenta, od samog njegovog početka, nakon čega je Branka Anđelković, voditeljica projekta EU podrške Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, dodatno naglasila i značaj odluke Vlade da donese ovu strategiju i pokaže političku volju da svoje odgovornosti i ulogu u razvoju civilnog društva po prvi put u Republici Srbiji definiše i reguliše.

Nakon uvodnog dela javne rasprave, konsultanti angažovani za izradu Strategije, predstavili su poglavlja Strategije i mere i aktivnosti predviđene pratećim Akcionim planom, i otvorili dijalog sa prisutnim predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija državne uprave. Tokom višesatne dinamične rasprave, prisutni su uputili veliki broj korisnih komentara, kritika i sugestija, kako u okviru pojedinačnih poglavlja i sektorskih politika, tako i po pitanju samog procesa kreiranja Strategije i njenog potencijala za dalji razvoj civilnog društva u Srbiji.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.