Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Uloga i značaj civilnog društva tema razgovora sa medijima


U okviru projekta Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave, podržanom od strane Evropske Unije, 5. marta 2020. godine održan je media brifing u prostorijama EU info centra na temu učešća građana u kreiranju javnih politika.

Učešće javnosti u procesu donošenja dokumenata javnih politika je bila je tema prvog panela, u kojem su učestvovale Dragana Brajović i Marija Dživdžanović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a dok je u ime Kancelarije za sardnju sa civilnim društvom sa medijima razgovarao Danilo Rodić.

Govoreći o ulozi i važnosti civilnog društva, Rodić se najpre osvrnuo na sliku koje civilno društvo ima u javnosti istakavši da je ona u znatnoj meri i dalje opterećena predsrasudama iz nedavne prošlosti i neprepoznavanjem izuzetne uloge koje je civilni sektor imao u afirmaciji ideja kao što su vladavina prava, ljudska prava, mirovni pokreti i slično.
„Kao posledicu toga imamo da mi i danas suštinski nedovoljno razumemo ulogu i značaj civilnog društva u zajednici“, rekao je Rodić, i naglasio potrebu da „svi uložimo dodatne napore u ovom pravcu, uključujući i samo civilno društvo koje bi trebalo da preduzme korake kako bi se „vratilo“, odnosno približilo građanima kao njihovoj bazi.“

Takođe, istakao je da je u prethodnom periodu učinjen značajan napredak na normativnom planu kroz uspostaljanje pravnog okvira koji obavezuje organe uprave na uključivanje građana i civilnog društva u procese izrade propisa i dokumenata javnih politika od najranije faze njihove pripreme, te da su uspostavljeni mehanizmi participacije koje treba učiniti što efikasnijim i delotvornijim u praksi.

Rodić je istakao da je jedan od suštinskigh doprinosa procesa reforme javne uprave to što je temu učešća građana u donošenju odluka, a posebno pitanje saradnje civilnog društva i uprave, stavio na javnu agendu i učinio temom o kojoj se danas aktivno razgovara, te istakao izradu strateških dokumenata u ovoj oblasti kao najbolji i najinkluzivniji primer saradnje dva sektora.

„Od ključne je važnosti da saradnja dva sektora postane sistemska, odnosno da ona predstavlja standard u komunikaciji i odnosima, umesto da varira u zavisnosti od sektora i teme“, zaključio je predstavnik Kancelarije.

U drugom panelu o učešću građana na lokalnom odlučivanju govorili su Milica Marković iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Grujić ispred Edukacionog centra iz Leskovca i Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole.

Na kraju samog brifinga učesnici su diskutovali na temu šta je potrebno novinarima da bi efikasnije izveštavali o temama koje su u vezi sa kreiranjem javnih politika.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.