Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Uručeni ugovori o sufinansiranju projekata OCD za 2019. godinu

U utorak, 10. decembra 2019. godine u prostorijama EU info centra u Beogradu, uručeni su ugovori o sufinansiranju 6 projekata organizacija civilnog društva u ukupnom iznosu od 4,5 miliona dinara.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije dodelila je ova sredstva na osnovu Javnog konkursa za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije na pozivu iz 2019. godine u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) – Grant šema za Srbiju za 2018. i 2019. godinu, koji je bio otvoren u periodu od 23. oktobra do 7. novembra ove godine.

Na tradicionalnoj svečanosti u okviru obeležavanja Dana ljudskih prava, ugovori su uručeni sledećim organizacijama:

  • Amity – snaga prijateljstva, za projekat "Povećana participacija starijih žena u javnom i političkom životu"
  • Grupa 484, za projekat "Mapa puta za migrante – vodič kroz lavirint"
  • Astra, za projekat"A space for place to fight human trafficking"
  • Centar za prava deteta, za projekat "Pozitivno roditeljstvo"
  • Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, za projekat "Osnaživanje branitelja i braniteljki ljudskih prava"
  • Partneri za demokratske promene Srbije, za projekat "Sačuvaj privatnost- odupri se pritisku".

Predstavnicima organizacija obratili su se Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, i Mateja Norčić Štamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Žarko Stepanović je u svom obraćanju istakao izuzetnu važnost civilnog društva u očuvanju i promociji ljudskih prava. "Poznato je da je civilno društvo svuda, a posebno kod nas, imalo i ima izuzetno važnu ulogu u afirmaciji samog koncepta ljudskih prava i dalo nemerljiv doprinos u njegovom promovisanju, širenju svesti o značaju ljudskih prava i njihovom poštovanju. Otuda, kroz gotovo dnevnu saradnju sa OCD, mi se intenzivno bavimo najširim spektrom ljudskih prava", rekao je vršilac dužnosti direktora Kancelarije.

Govoreći o posebnom značaju međusektorske saradnje, Stepanović je naglasio da civilno društvo u Srbiji poseduje ogroman partnerski potencijal, značajno iskustvo i ekspertizu u ovom domenu, te da oblast unapređenja ljudskih prava predstavlja oblast u kojoj je postojanje partnerskog odnosa i saradnje organa javne vlasti i civilnog društva od suštinskog značaja da bi se ostvarili željeni rezultati.

"U skladu sa tim", dodao je, "Kancelarija nastoji da pre svega obezbedi da se glas civilnog društva čuje prilikom kreiranja javnih politika koje se odnose na ljudska prava, poput recimo, prava manjina, žrtava trgovine ljudima, LGBTI zajednice, migranata, žena itd. To je upravo deo mandata Kancelarije koji se odnosi na uključivanje OCD u pripremu propisa i strateških dokumenata, gde promovišemo partnerski odnos dva sektora".

Uključujući i ovogodišnje dobitnike sredstava, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je do sada sufinansirala preko 70 projekta organizacija civilnog društva u ukupnoj vrednosti preko 30 miliona dinara.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.