Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Važna informacija za OCD: podnošenje zahteva za oslobađanje od PDV-a od početka godine isključivo elektronskim putem

Od 1. januara 2019. godine, zahtevi za oslobađanje od PDV-a podnosiće se isključivo elektronskim putem.

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za portalsku aplikaciju – Projekat: Refakcija i oslobađanje od plaćanja PDV-a u kojem su date instrukcije za podnošenje zahteva za refakciju PDV-a i zahtev za oslobađanje od PDV preko portala ePorezi. Korisničko uputstvo je zasnovano na izmenama Pravilnika o refakciji i Pravilnika o oslobođenjima od PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Izmenama pomenutih pravilnika propisano je da se zahtevi za izdavanjem potvrda o poreskom oslobođenju za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima o donaciji, međunarodnim ugovorima o kreditu i drugim međunarodnim ugovorima u smislu člana 24. stav 1. tač. 16a) do 16v) Zakona o Porezu na dodatu vrednost, podnositi isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave ePorezi od 01.01.2019. godine.

Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.