Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

VAŽNO OBAVEŠTENjE: Krajnji rok za evidentiranje stvarnih vlasnika ističe 31. januara

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, usvojenim 23 decembra 2019 godine, svi registrovani subjekti, uključujući udruženja, zadužbine i fondacije, dužni su da evidentiraju podatke o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju najkasnije do 31. januara 2020. godine.

Registrovani subjekti treba elektronskim putem da unesu podatke u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika koju vodi Agencija za privredne registre (APR), a ovu obavezu treba da izvrše zastupnici u privrednim društvima i društvima u likvidaciji, zadrugama, ograncima stranih privrednih društava, udruženjima i poslovnim udruženjima, fondacijama, zadužbinama, ustanovama i stranim predstavništvima privrednih društava. Ova evidencija je za registrovane subjekte besplatna.

Trenutno je u Centralnoj evidenciji upisano 132.500 obveznika, odnosno stvarne vlasnike je do sada evidentiralo 85,50% privrednih subjekata, oko 78% ustanova, zadužbina i fondacija i više od 68% udruženja.

Takođe, pomenutim izmenama Zakona je precizirano da je Agencija za privredne registre (APR) dužna da podnosi nadležnom Prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnih lica i njihovih zastupnika koji nikada nisu evidentirali stvarnog vlasnika.

Nakon toga, APR će kontinuirano podnositi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv novoosnovanih pravnih lica i njihovih zastupnika, ukoliko u roku od 15 dana od dana osnivanja, ne izvrše obavezu evidentiranja stvarnog vlasnika.

Ostali organi (Poreska uprava , Uprava za sprečavanje pranja novca, inspekcijski organi i sl.) podnose zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv postojećih pravnih lica i njihovih zastupnika ako u toku redovnog nadzora poslovanja registrovanog subjekta utvrde da je evidentiran pogrešan podatak o stvarnom vlasniku ili registrovani subjekat nema, odnosno ne čuva, odgovarajuće tačne i ažurne podatke i dokumenta, na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

Ovim putem Kancelarije apeluje na sva udruženja, zadužbine i fondacije da izvrše upis u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, posebno imajući u vidu član 14. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika kojim su predviđene novčane kazne za pravno lice, odnosno udruženje, zadužbinu ili fondaciju u visini od 500.000 do 2.000.000 dinara, odnosno za odgovorno lice u pravnom licu u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara.

Uvid u Centralnu evidencije, uputstva za upis i kontakt podatke za podršku možete naći na sajtu Agencije za privredne registre.

Izvor: Agencija za privredne registre

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.