Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Važno: izmena rokova za podnošenje predloga projekata u okviru EU Programa "Evropa za građane i građanke"

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom kao nacionalna kontakt tačka za EU Program „Evropa za građane i građanke“ obaveštava sve zainteresovane učesnike da je došlo do izmene u rokovima za podnošenje predloga projekata u 2019. i 2020. godini i to:

Poglavlje 1 – Evropsko sećanje – rok za podnošenje predloga projekata je 1. februar 2019. i 2020. godine (umesto 1. marta do sada);

Poglavlje 2 – Demokratski angažman i građansko učešće

  • Bratimljenje gradova – postoje kao i do sada dva roka za podnošenje predloga projekata i to: 1. februar 2019. i 2020. godine (umesto 1. marta do sada) i 1. septembar 2019. i 2020. godine;
  • Mreže gradova - postoje kao i do sada dva roka za podnošenje predloga projekata i to: 1. mart 2019. i 2020. godine i 1. septembar 2019. i 2020. godine (bez izmena);
  • Projekti organizacija civilnog društva - rok za podnošenje predloga projekata je 1. septembar 2019. i 2020. godine (umesto 1. marta do sada).
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.