Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Beogradska otvorena škola je 21. novembra 2019. godine uručila godišnje nagrade za javno zagovaranje koje su dodeljene pokretačima promena u lokalnim zajednicama. Svečanost dodele nagrada upriličena je u okviru Godišnje konferencije o javnom zagovaranju u građanskom aktivizmu koja je deo projekta „Aktivni građani: bolje društvo” koji realizuje Beogradska otvorena škola.

Tim povodom predstavljeni su lokalni pokretači promena i dodeljene su nagrade „Pokretači promena 2019“ u pet kategorija:

  • Saradnjom do promena (primer dobre prakse i uspešne saradnje između javnih vlasti iorganizacija) inicijativi „Zajedno za pristupačnost“;
  • Prvi glas građana (uspešno okupljeni građani kao nosioci poruke javnog zagovaranja) inicijativi„Ne za MHE“;
  • Pohod na aktivizam (inicijative neformalne grupe) inicijativi „Festival umetnosti na ulici Rekonstrukcija“;
  • Pokretači promena na nacionalnom nivou – organizacijama „Prijatelji dece Srbije“ i „Mreži organizacija za decu Srbije“;
  • Pokretači promena na lokalnom nivou – organizacijama „Žene juga“ i udruženju žena „Lav“.

Nagradu u kategoriji Saradnjom do promene Odboru za ljudska prava iz Niša uručio je Danilo Rodić ispred Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Rodić je, takođe, učestvovao u panel diskusiji o građanskom učešću u procesu donošenja odluka, zajedno sa Ivanom Vukašinović iz Republičkog sekretarijata za javne politike i Milenom Radomirović iz Stalne konferencije gradova i opština.

Govoreći o prostoru za građansko učešće i učešće organizacija civilnog društva u procesima odlučivanja, predstavnik Kancelarije je istakao da je od izuzetne važnosti što je uspostavljen i unapređen pravni okvir u ovoj oblasti, ali da je „za rezultate u praksu neophodno da istinski razumemo i prepoznajemo zašto je važno da uključujemo građane i civilno društvo u donošenje propisa i javnih politika. Bez razvijene svesti o tome i dalje ćemo imati problema u implementaciji ma koliko zakonodavni okvir bio dobar.“ Rodić je posebno naglasio da je za organizacije civilnog društva vrlo važno da poznaju odredbe važećih propisa koji propisuju obaveze državnih organa u pogledu transparentnosti procesa odlučivanja, poput Zakona o planskom sistemu i Zakona o državnoj upravi, jer se na njih mogu pozivati u komunikaciji sa donosiocima odluka i koristiti ih kao „snažnu zagovaračku alatku“.

Učesnici diskusije bili su jednoglasni u pogledu važnosti uključivanja građana u donošenje propisa i javnih politika, ali i o potrebi za boljom i doslednom implementacijom zakonskih odredaba u ovoj oblasti.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.