Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Završena javna rasprava o Strategiji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obaveštavaju javnost da je u petak, 14. avgusta u 15:30 časova završena javna rasprava o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine.

Javna rasprava trajala je od 23. jula, a tokom iste održana su tri sastanka sa zainteresovanom javnošću, predstavnicima civilnog društva kao i predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Sastanci su održani u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Svi upućeni predlozi, komentari i sugestije prikupljeni tokom javne rasprave biće razmotreni. Izveštaj o javnoj raspravi biće uskoro dostupan na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom kao i na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom se zahvaljuje svima na učešću, praćenju procesa izrade Predloga Strategije i na svim poslatim sugestijama i predlozima za unapređenje teksta strateškog dokumenta.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.