Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

НАЈАВА: Канцеларија наставља са јачањем капацитета ЈЛС и ОЦД у циљу унапређења сарадње и дијалога

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвому 2020. години наставља са активностима усмереним на јачање капацитета органа јавне управе и организација цивилног друштва у правцу изградње и унапређења дијалога и њихове међусобне сарадње.

Имајући у виду потребу да се обезбеди ефикасна примена новог правног оквира који подстиче веће учешће грађана и цивилног друштва у процесима одлучивања, као и да се ојачају капацитети локалних самоуправа и цивилног друштва за међусобну сарадњу у циљу развоја локалних заједница, Канцеларија организује циклус обука којима ће бити обухваћени представници оба сектора.

Поред подстицања сарадње у процесима одлучивања, Канцеларија континуирано промовише и ради на јачању капацитета јединица локалних самоуправа и организација цивилног друштва за веће учешће у ЕУ Програму „Европа за грађане и грађанке“, за који је Канцеларија национална контакт тачка у Републици Србији.

У складу са претходним, учесници ће у оквиру ових обука бити у прилици да упознају новине у регулативи које се односе на учешће грађана и цивилног друштва у изради прописа и докумената јавних политика, али и да се више упознају са циљевима Програма „Европа за грађане и грађанке“ и заједно развијају пројектне идеје.

Ове обуке организују се у оквиру активности предвиђених Акционим планом за спровођење међународне иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018 - 2020. године и до краја марта 2020. године планирана је реализација најмање четири обуке у различитим деловима Србије.

Позивамо вас да у наредном периоду редовно пратите сајт Канцеларије и информишете се о месту и датуму одржавања наредних обука. Информације о томе можете пронаћи ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.